ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟVillage Cinemas X Coca-Cola

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CHAPTERFIVE ΑΕ», με Α.Φ.Μ. 099899571 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 128, (στο εξής «Διοργανώτρια»), με αφορμή  την προωθητική ενέργειαVillage Cinemas XCoca-Colaη οποία διοργανώνεται για λογαριασμό του πελάτη της «Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ » που εδρεύει στην Αθήνα (Φραγκοκλησσιας 9, Μαρούσι),σε συνεργασία με τα VillageCinemas προκηρύσσει Διαγωνισμό που υλοποιείται σε Village Cinemas ανά την Ελλάδα δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να κερδίσει δώρα και εμπειρίες (εφεξής ο «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

2. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδος και της Κύπρου, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας καθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, της «Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ» και των  Village Cinemas καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β’ βαθμού.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 16.02.2023, ώρα 23.00 έως και 15.03.2023, ώρα 23.59 (εφεξής « Διάρκεια»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό :

Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει: (α)Nα αγοράσει από τα κυλικεία των Village Cinemas Coca-Cola Zero, Coca-Cola Red, Coca-Cola Light, Fanta orange, Fanta Lemon, Sprite σε οποιαδήποτε συσκευασία διαθέσιμη στα κυλικεία των Village Cinemas(β)να λάβει ένα “scratch&win” ticket από το ταμείο του καταστήματος (γ) να «ξύσει» το ticket ώστε να δει αν κέρδισε κάποιο από τα Δώρα (δ)εάν κέρδισε να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 2109525255 Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 με 14.00 (ε) να γράψει επάνω στο κουπόνι το ονοματεπώνυμό του να το υπογράψει στ) βάσει των οδηγιών που θα του δοθούν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, να  στείλει φωτογραφία το κουπόνι στην Διοργανώτρια ε) να δώσει στην διοργανώτρια ονοματεπώνυμο με πλήρη διεύθυνση επικοινωνίας και τηλέφωνο επικοινωνίας ώστε να αποσταλεί το δώρο του

Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει το δικαίωμα, με την αγορά των ανωτέρω αναφερομένων  προιόντων από τα κυλικεία των Village Cinemas (εφεξής κάθε μία καλουμένη ως το «ΠΡΟΙΟΝ»), να λαμβάνει ένα “scratch&win” ticket.

Κάθε scratch and win είναι μοναδικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή . Η αγορά ενός Προϊόντος δίνει την δυνατότητα στον συμμετέχοντα να αποκτήσει ένα scratch&win” ticket Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να αγοράσει πολλαπλά προϊόντα  και κατ’ επέκταση να αποκτήσει αντίστοιχα πολλαπλά “scratch&win” tickets, ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσει τα Δώρα με περισσότερες πιθανότητες. Εφόσον πρόκειται για νικηφόρο “scratch&win” κουπόνι, τότε ο κομιστής του δικαιούται το συγκεκριμένο δώρο που προβλέπεται στο σώμα του εν λόγω κουπονιού.

Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Με την επιφύλαξη των αμέσως ανωτέρω και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό και χωρίς την αγορά προϊόντος, αποστέλλοντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, ως ορίζεται υπό 4 ανωτέρω, ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] με θέμα “Village Cinemas X Coca-Cola ”, αναγράφοντας τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα και email) προκειμένου να λάβει ένα “scratch&win” ticket, με τον οποίο θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. .

Τα Village Cinemas, που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, είναι:

 • Village Cinemas @ The Mall Athens (Μαρούσι)
 • Village Cinemas @ Village Shopping & More… Ρέντη
 • Village Cinemas @ Athens Metro Mall (Αγ. Δημήτριος)
 • Village Cinemas @ Millennium (Παγκράτι)
 • Village Cinemas @ Mediterranean Cosmos (Θεσσαλονίκη)
 • Village Cinemas @ Βόλο
 • Village Cinemas @ Fashion City Outlet (Λάρισα)

Δώρα 

 • 5 τεμάχια Razer Gaming Headset Kraken X-lite
 • 1 τεμάχιο Samsung Sound Bar ΗW B550
 • 5 τεμάχια Sony Bluetooth speaker XB13
 • 8 τεμάχια Gaming Mousepad Spirit of Gamer RGB SOG-PADXXRGB
 • 3 τεμάχια Coca-Cola Mini Fridge

6. Ενημέρωση για Κατοχύρωση και Παράδοση των Δώρων

Ο νικητής θα ενημερωθεί για το τρόπο με τον οποίο μπορεί να παραλάβει το δώρο του κατοπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας με πρωτοβουλία του ιδίου στο τηλ 2109525255 Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 με 14.00 με το τμήμα δώρων Coca-Cola, που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια. Σε περίπτωση που ο νικητής αμελήσει να επικοινωνήσει με το παραπάνω τηλέφωνο μέχρι και 30/3/2023 αυτοδικαίως χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου.

Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

7. Η απόδοση του Δώρου στους Νικητές τελεί υπό την αίρεση της επίδειξης της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας ή/και σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο που θα τους παραδώσει το δώρο και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής δώρου.

8. Η Διοργανώτρια ή/και η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Νικητής έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιονδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει αυτοπροσώπως το Δώρο του. Επιπλέον, η ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση αλλά και την υποβολή ακριβών στοιχείων ανήκει στους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση ελλιπούς, παραπλανητικής ή ανακριβούς συμπληρώσεως των στοιχείων η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς ακύρωσης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

9. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και προσωποπαγές, ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα προϊόντα ή δώρα.

10. Το Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία το Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

11. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ή/και η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ  ουδέν κόστος καλύπτει, το οποίο ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή εκ της αξιοποίησης των Δώρων πέραν των αναφερομένων στο παρόν.

12. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή. Ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει  η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ, η οποία άλλωστε δεν συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην διοργάνωση του διαγωνισμού.

13. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

14. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις, του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του, προσδίδει αθέμιτο προβάδισμα ή/και πλεονέκτημα σε κάποιον από τους συμμετέχοντες.

15. Η Διοργανώτρια ή/και η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

16. Ο Νικητής δίνει στην Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός του, για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από το δώρο του Διαγωνισμού.

17. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό στο πλαίσιο της υποβολής τα συμμετοχής τους και της απονομής των δώρων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η Διοργανώτρια. Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκτέλεση υποχρεώσεως εκ της συμβάσεως που συνάπτεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με το Ν. 4626/2019  και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες, εφόσον αποχωρήσουν από το Διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή, τηλέφωνο: 2109525255. Σύμφωνα με το Ν. 4626/2019  και Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679, ως ισχύει, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης σχετικά με τα απλά προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί ο Διοργανωτής κατά τα ανωτέρω.

Η Διοργανώτρια θα κρατήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για έξι μήνες μετά από τη λήξη του Διαγωνισμού για την περίπτωση έγερσης τυχόν σχετικών αξιώσεων.

18.  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και  ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.

19.  Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με τον Διαγωνισμό είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.